Hovrätten fastslår dom om Jehovas-filmer

Svea hovrätt fastslår tingsrättens dom mot en församlingsledare, tillhörande Jehovas vittnen, som dömts för att ha visat filmer som inte blivit granskade av Statens medieråd för barn på Stockholmsmässan 2018.