Här testas vårdpersonalen för antikroppar

– Nu sticker det till.
Blodprovet som tas ska visa om sjuksköterskan Rosanna Svensson har antikroppar mot coronaviruset.