40 personer dör varje år av organbrist – socialministern vill se bättring

Trots donationsviljan där nästan en person i veckan dör i väntan på organ. Socialministern hoppas att en ny utredning kan leda till fler donationer.