Läkemedelsverkets nya bedömning kan stoppa försäljning av cannabisolja

Ny bedömning från Läkemedelsverket