No Image

Hård kritik mot skollagen

12 December, 2019 Inrikes | SVT Nyheter 0

Lagen om skolplikt är otydlig, kommuner får inte tillräcklig vägledning i hur lagen ska tolkas och Skolinspektionens tillsyn har uteblivit. Det visar en granskning från Riksrevisionen som inleddes efter att det uppdagats att fem barn i Ystad hållits bo…